ساحل ,ابراز احساسات

فکر میکنم نقطه ضعف ساحل ابراز احساسات باشد!

ساحل حتا وقتی ب بدترین شکل دل شکسته شده باشد،

با یک ابراز احساسات کوچک دلش نرم می شود...

پر می شود از حس خوب!

و دیگر دست خودش نیست ک بخواهد کینه ها  یادش بماند....

نقطه ضعف ساحل محبت است!

حتا اگر بعدش بگویند "پرو نشیا!"

"همینجوری درستش کردم..."

منبع اصلی مطلب : کسی که مثل هیچکس نیست...
برچسب ها : ساحل ,ابراز احساسات
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : 064.اندر جواب چرا ساحل زود خر می شود!